Електроуслуги от Plovdiv Electric

Нашата цел е да усигурим сигурност и енергийна ефективност на Вашия бизнес, отговаряйки на всички изисквания за безопасност.

Винаги може да разчитате на нас, когато имате нужда от професионални електроуслуги в Пловдив и региона.

 

Изграждане и обновение на ел.вериги

Всички нови кабели трябва да се монтират в рамките на помещенията на сградата, за да се предотвратят повреди, опасности и риск от токов удар. В Plovdiv Electric изпълняваме всички наши договори по най-високите стандарти. Изпълняваме малки договори, вариращи от инсталиране на допълнителен контакт в стаята, до по-големи договори за изграждане на нова ел.инсталация.

Осветление

Когато става въпрос за осветление, можете да избирате между три основни вида: общо, целево и акцентно осветление. Тук, в Plovdiv Electric, ние можем да Ви помогнем да проектирате перфектния баланс между трите вида осветление, за да постигнете максимален ефект.

Аварийно и евакуационно осветление

Системите за аварийно и евакуационно осветление са проектирани за осигуряване на лична сигурност и гарантиране на безопасната евакуация от дадена сграда при повреда или авария. Една такава система трябва да работи безотказно във всякакви ситуации, поради което се предявяват големи изисквания към нейната надеждност. Системата е елемент от задължителните мерки за безопасност, което налага тя да бъде професионално и прецизно планирана и разработена.

Като предпочитан светлинен източник, традиционно са се наложили луминесцентните и халогенните лампи за аварийни и евакуационни осветителни тела. Но непрекъснато променящите се изисквания налагат търсене на максимална енергийна ефективност при минимален ефект върху околната среда и светодиодните светлинни източници (LED), постепенно намират своето място в системите за аварийно и евакуационно осветление.


Самото проектиране на системите се прави въз основа на приети стандарти и спецификации, като трябва да се спазват редица изисквания, голяма част от които са обобщени в БДС EN 1838:2005 „Приложно осветление. Аварийно и евакуационно осветление”. Този стандарт определя изискванията за осветеност към осветителните уредби за аварийно и евакуационно осветление, инсталирани в сгради или помещения, където се изисква наличие на такива осветителни уредби.

Проверки

Проверка и обследване на аварийните системи се извършват: ежедневно, месечно, годишно. Всички проверки трябва да бъдат описани в дневник.

Ежедневната проверка включва:

Визуална проверка на осветителите. Тя установява дали на индикатора на всеки осветител, показва, че зарядното захранване към батериите е налице и че лампите функционират.

Месечната проверка включва:

Всеки осветител се включва на аварийно захранване, като се симулира отпадане на нормалното захранване за период достатъчен да се провери, че всеки един от тях работи при авариен режим. След проверката в авариен режим, осветителите трябва да бъдат включени отново към нормалното захранване. След това трябва бъде направена нова проверка за да се потвърди, че зарядното захранване към батериите е налице. Тези проверки служат и за разреждане и зареждане на батериите. Ако това не се извършва редовно, живота на батериите намалява рязко (многократно).

Годишната проверка включва:

Всеки осветител се включва на аварийно захранване, като се симулира отпадане на нормалното захранване за период от време, за който аварийното осветление е проектирано (примерно 1 час).

Проверява се дали в края на този период всички осветители работят. В края на периода за инспектиране в авариен режим осветителите трябва да бъдат включени отново към нормалното захранване. След което трябва бъде направена нова проверка на всеки от осветителите, за да се потвърди, че зарядното захранване към батериите е налице.

Как още бихме могли да помогнем на Вашия бизнес

Ние предлагаме и други
надеждни и сигурни електроуслуги като:

 • checkbox-plovdiv-electrics Подобрения на електрическото захранване
 • checkbox-plovdiv-electrics Откриване на неизправности
 • checkbox-plovdiv-electrics Обновяване на LED осветлението
 • checkbox-plovdiv-electrics Монтаж, ремонт и подмяна на електротабла
 • checkbox-plovdiv-electrics Прозвъняване на електроинсталация
 • checkbox-plovdiv-electrics Мълниезащитни и заземителни инсталации
 • checkbox-plovdiv-electrics Монтаж и изграждане на енергоспестяващи системи
 • checkbox-plovdiv-electrics Изготвяне на проекти
 • checkbox-plovdiv-electrics Подобрения на електрическото захранване
 • checkbox-plovdiv-electrics Откриване на неизправности
 • checkbox-plovdiv-electrics Обновяване на LED осветлението
 • checkbox-plovdiv-electrics Монтаж, ремонт и подмяна на електротабла
 • checkbox-plovdiv-electrics Прозвъняване на електроинсталация
 • checkbox-plovdiv-electrics Мълниезащитни и заземителни инсталации
 • checkbox-plovdiv-electrics Монтаж и изграждане на енергоспестяващи системи
 • checkbox-plovdiv-electrics Изготвяне на проекти