Електроуслуги от Plovdiv Electric

Нашата мисия е да направим
Вашият дом по-сигурен и по-комфортен.

Винаги може да разчитате на нас, когато имате нужда от професионални ел.услуги в Пловдив и региона.

Дефектно Токови Защити ( ДТЗ )

Изграждането на новата инсталация се съобразява съгласно проекта. Безопасността винаги е на първо място, затова при изграждането се монтират Дефектно Токови Защити (ДТЗ). Те се грижат както за Вашата сигурност, така и за тази на електрическите уреди. За да бъдат тези защити ефективни, е нужно електроинсталацията Ви да е изпълнена трипроводно или петпроводно в зависимост от това дали ел. инсталацията е монофазна или трифазна. Всяка една сграда трябва да има изградена собствена заземителна инсталация и към нея да бъдат присъединени всички останали заземителни инсталации. Повече информация по темата можете да получите от наредба №3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии.

Проверка и ремонт на ел. инсталация

Ако имате съмнение в изправността на Вашата електрическа инсталация, свържете се с нас. Ние ще направим обстойна проверка и профилактика на инсталацията и при констатиране на проблем, ще предложим решение.

Тази дейност ще бъде извършена от специалист. Той ще направи следната проверка:

 • Проверка на изолацията на кабели, табла, състояние на връзки и присъединяване на кабелите към съоръжение, проверка на токовите кръгове и най-важното – дали сечението на кабелите отговаря на натоварването.

Ако констатираме несъответствие с нормите, ще Ви консултираме какво да предприемете. В нашата практика стигаме до извода, че в 80% от случаите трябва подмяна на ел. таблата и апаратурата, ако не отговарят на минималните норми за електробезопасността. 


Окабеляване

За Ваше улеснение можем да Ви предложим среща с нашия проектантски екип, който да Ви предложи оптимално разпределение на контактите, ключовете, лампите и слаботоковите комуникации. Всички знаем колко е неприятно да има разклонители навсякъде, а има и други важни подробности, които трябва да се вземат предвид. Проектът е важен също и за правилното разпределение на товара на токовите кръгове. В България е честа практика да се полагат кабели, които не отговарят на това и с течение на времето те прегарят и се стига до неприятния момент да се прави ремонт след ремонта.

Други услуги за бита, които предлагаме

Ние предлагаме надеждни и сигурни ел. услуги като:

 • checkbox-plovdiv-electrics
  Монтаж на осветителни тела
 • checkbox-plovdiv-electrics
  Монтаж на ключове и контакти
 • checkbox-plovdiv-electrics
  Изграждане на нова ел.инсталация
 • checkbox-plovdiv-electrics
  Ремонт на съществуващи ел.инсталации
 • checkbox-plovdiv-electrics
  Монтаж електроуреди за вграждане
 • checkbox-plovdiv-electrics
  Ремонт и подновяване на стълбищно осветление
 • checkbox-plovdiv-electrics
  Монтаж на LED осветление
 • checkbox-plovdiv-electrics
  Подмяна на стари ел.табла

Значението на електрическата безопасност у дома

Проверката на изправността на електроинсталацията е от съществено значение. Когато предприемате ремонт на Вашето жилище, е важно да разбере дали инсталацията Ви е изправна и където е необходимо – да осъществите нейната частична смяна. Ние препоръчваме цялостна смяна, но не винаги средствата стигат и за това. Важно е да се знае, че контактите трябва да бъдат заземени, но където няма трето жило, е добре да се занулят. Същото се отнася и за осветителните тела. В нашата практика се оказва, че над 60% от случаите, в които сме били ангажирани да извършим ремонт по действащи електроинсталации, те не отговарят на нормативните уредби и в 80% от случаите са на ръба да предизвикат пожар или да причинят нещастен случай.

Научете колко е важна безопасността на Вашата ел.инсталация.


Научи повече